Τέσσερα πράγματα κάνουν το δέρμα μας να λάμπει: η καλή διάθεση, ο καλός ύπνος, το πολύ νερό και η σωστή διατροφή. Εντάξει, βάλε και την άσκηση μέσα και τα κάνουμε πέντε. Και αν το σκεφτείς όλα συνδέονται μεταξύ τους. Είναι αυτό, που λέμε “το ένα φέρνει το άλλο”. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εκπαιδεύσεις τον εαυτό να τα κάνεις…