Κρύβει το φαΐ μια πολιτική υποδήλωση; Όλες οι εκφάνσεις της ζωής μας, ακόμη κι όταν δεν το συνειδητοποιούμε -κυρίως τότε-, έχουν ένα χρωματισμό. Κάποιες, ας πούμε, είναι πασπαλισμένες με ινδική καρύδα ή oreos. Τι σχέση όμως έχει ένα γλυκό που τόσο λαχταράμε με την πολιτική; Το γλυκό αυτό μπορεί να προέρχεται από συνθήκες εκμετάλλευσης κάποιων ζώων και από άσκηση βίας…