Από τους μεγαλύτερους μου φόβους είναι να μείνω μόνη. Και ενώ η απόλαυση της μοναξιάς υποτίθεται πως είναι η απόδειξη πως είσαι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, που τα έχει βρει με τον εαυτό του, για εμένα φαίνεται λίγο ως τιμωρία. Βέβαια για να θέσω και τα πράγματα σωστά, είναι διαφορετικό να έχεις επιλέξει τη μοναξιά και διαφορετικό να σου προκύψει με…