Σου αρέσει να πηγαίνεις για τρέξιμο μέσα στο καταχείμωνο (όσο καταχείμωνο βέβαια μπορεί να έχουμε εδώ στην Ελλάδα); Βάζεις ξυπνητήρια το πρωί ή όσο κούραση και να νιώθεις το βράδυ, δεν παραλείπεις να βάζεις τα παπούτσια σου και να παίρνεις τους δρόμους; Τότε πρέπει να σου πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο εγώ δεν το έκανα, μέχρι που έπαθα και…